De afgelopen 25 jaar zijn er veel ergnomische toetsenborden ontwikkeld. Niet zo vreemd als je bedenkt dat mensen steeds vaker en langer achter de computer zitten. In de praktijk leidt dit vaak tot klachten door een een verkeerde houding of door overbelasting van bepaalde spieren. 


Combinatie van uitgangspunten

Het ontwerp van Yogitype is wetenschappelijk onderbouwd en heeft jaren van doorontwikkeling en verdere verfijning achter zich liggen. Om te komen tot het huidige design werden twee inzichten gecombineerd:
 

  1. Door te gaan zitten in de yogahouding, richt je de handpalmen naar boven. Je gaat (zonder erover na te hoeven denken) rechtop zitten. Het borstbeen komt iets naar voren en het hoofd richt zich automatisch recht boven de ruggengraat. Zo kun je urenlang stil zitten om te mediteren bijvoorbeeld. De houding vormt een perfecte balans waardoor geen enkele aanspanning van de spieren in de nek en schouders noodzakelijk is.  

  2. RSI staat voor 'Repetitive Strain Injury'. Het is een beschadiging van spieren als gevolg van overbelasting en herhaalde bewegingen. De pijn komt tot uiting in de armen, de schouders en de nek. Meestal komt het voort uit langdurig werken in een ongezonde houding. RSI is één van de meest voorkomende klachten bij mensen die meerdere uren per dag met een computer werken. 

 
Het ontwerp

Hans te Maarssen, ontwerper van de Yogitype zag hoe een collega die kampte met RSI, werkte met een aangepast toetsenbord. Dit toetsenbord was zo opgedeeld, dat zij het linker- en het rechterdeel binnen het horizontale vlak kon verschuiven. Doel was om op deze manier de polsen te ontlasten en zo de RSI-klachten te verminderen. 


Revolutionair

Te Maarssen combineerde uitgangspunt 1 en 2 en zo ontstond het eerste prototype van de Yogitype. Een ergonomische gevormd toetsenbord waarbij de 'Yoga-lotushouding' de basis vormde voor de stand van de toetsen. Waar het reguliere toetsenbord vraagt je handen op de toetsen te plaatsen, rusten de toetsen van de Yogitype op je opengevouwen handpalmen. Tijdens het typen blijven je handpalmen zo veel mogelijk naar boven gericht.  De onderarmen rusten op de polssteunen die meebewegen met de handen op het toetsenbord. Een heel nieuw design met effecten die meteen revolutionair genoemd werden.
 

Meer informatie

Meer informatie in de vorm van onderzoeksresultaten  over de Yogitype vind je in rapporten en publicaties die de afgelopen jaren verschenen.