Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan het samenstellen en onderhouden van deze website, is het mogelijk dat de informatie die op de website van Yogitype wordt gepubliceerd onvolledig, gedateerd of onjuist is. 

Daarom kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend en aanvaardt United Typing geen aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van de informatie die door middel van deze website is verkregen.